Phát hiện vợ ngoại tình cùng anh trai và cái kết…

  • 19 Total  
    84%
  • Nội Dung

Chồng cô là một diễn viên hài nổi tiếng đã xuất hiện trên truyền hình cho đến bảy năm trước. Tuy nhiên, nó là một kỳ quan một lần, có thể nói, và bây giờ không có tác phẩm nào cả. Vào thời điểm đó, tôi đã gặp lại anh rể của mình, Bunta-san. Tôi đến lạy ông Bunta, chủ tịch một công ty sản xuất lớn, giúp đỡ ông ấy. Nhưng bù lại, Bunta-san phù hợp với tình trạng của cơ thể tôi, Tôi theo anh ấy vì chồng tôi, nếu chỉ một lần. Nhưng mối quan hệ thể xác không nên kết thúc ở đó, và chồng tôi càng làm việc, tôi càng bị anh ta ném đá .