Cô chị kế tuyệt vời ~ Jane Rogers

  • 48 Total  
    79%
  • Nội Dung

Có một số căng thẳng nghiêm trọng giữa Robby Echo và chị kế của anh ta, Jane Rogers. Gia đình họ hàng với tư cách là một người giúp việc vào và dọn dẹp, nhưng Jane thực sự thích để lại một mớ hỗn độn. Robby rất thích cô hầu gái, vì vậy anh ta cố gắng nhờ Jane dọn dẹp. Trong khi họ đang cãi nhau, Robby nhận ra rằng Jane có một bộ đồ hầu gái trên giường của cô ấy. Anh ta hỏi Jane về nó, và cô ấy nói rằng cô ấy đã mua nó cho người giúp việc mặc. Robby chấp nhận điều đó và cất cánh.